4.sympozium ke světovému dni AIDS

 

Základní informace

Termín: 9.-10. listopadu 2017

Místo: Plzeň, Congress centre Primavera, http://www.primaverahotel.cz/kontaktni-informace

Hlavní organizátor: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň

Spoluorganizátor: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

                                Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

                                Krajský úřad Plzeňského kraje - Odbor zdravotnictví

Odpovědná osoba: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

Kontaktní osoby: Jarmila Šindelářová, tel. č. 377 402 263, sindelarova@fnplzen.cz

                               Marcela Prayerová, tel. č. 377 402 535, prayerovam@fnplzen.cz

Odborná témata: prevence, testování, léčba HIV infekce a péče o HIV pozitivní osoby

Všeobecné informace

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň již po 3 roky organizuje v Plzni jednodenní sympozium ke Světovému dni AIDS (v letech 2014, 2015, 2016).

Pro rok 2017 jsme se rozhodli zorganizovat dvoudenní konferenci zaměřenou na řešení problematiky HIV/AIDS.

Setkání pracovníků různých odborností dá prostor k předání informací formou přednášek a workshopů o prevenci, testování a léčbě HIV infekce. Věříme, že tato odborná akce bude přínosem při řešení současné nepříznivé epidemiologické situace ve výskytu HIV infekce v ČR.

Akce má ambice navázat na dřívější úspěšná setkání odborníků v Poděbradech „AIDS, drogy a my“, samozřejmě v podmínkách a tématech poplatných roku 2017. Uspořádání mezioborové konference bylo také podporováno členy pracovní skupiny při přípravě nového Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS a bylo zařazeno jako samostatná aktivita.

Informace pro zájemce o účast na Sympoziu

Přihláška k pasivní účasti: do 20. 10. 2017

Přihláška k aktivní účasti včetně abstraktu: do 30. 9. 2017

Možnost ubytování: hotel Primavera, Plzeň - objednat do 20. 10. 2017

Předběžný program:

Program (pdf)

9. 11. 2017   13:00 - 18:00 hodin

10.11. 2017   9:00 - 15:00 hodin

 BLOK A: PREVENCE

 1. Epidemiologie, statistiky HIV/AIDS ve světě, Evropě a ČR
 2. Prevence HIV/AIDS na lokální, evropské a světové úrovni, Národní program řešení problematiky HIV/AIDS
 3. Testování – zacílení na rizikové skupiny
 4. Aktivity nevládních organizací (R-R, Dům světla…), Národní protidrogový program
 5. Postexpoziční a neexpoziční profylaxe (PEP, PrEP)

BLOK B: PATOGENEZE A DIAGNOSTIKA

 1. Kvantifikace HIV, genotypizace, rezistence
 2. Oportunní infekce, komorbity a konfekce
 3. Non AIDS tumory a komplikace vyvolané léčbou
 4. HIV a STI

BLOK C: TERAPIE

 1. Doporučené postupy
 2. Zkušenosti s aktuálně užívanou ART
 3. Novinky v léčbě HIV/AIDS v roce 2017
 4.  Budoucnost ART/výzkum ART v ČR

BLOK D: PÉČE O HIV POZITIVNÍ, VARIA

 1. Sociální aspekty HIV pozitivity
 2. HIV pozitivní injekční uživatelé drog
 3. Kazuistiky
 4. Varia

 Registrační formulář zde

 Struktura abstraktu

Název sdělení:

Autoři (příjmení, jméno, tituly):

Pracoviště:

 

Vlastní text ……. max. 500 slov.