Ze současnosti

Kinika infekčních nemocí a CM je jediným akreditovaným pracovištěm oboru Infekčního lékařství v Plzeňském kraji, poskytujícím léčebně preventivní péči ambulantní, lůžkovou (50 lůžek, včetně nadstandardních), nejen obyvatelům spádové oblasti (cca 560 tis osob), ale i obyvatelům z jiných oblastí ČR. Péči v celém rozsahu oboru infekčních nemocí, včetně chorob importovaných, zajišťujeme pro osoby od 5 týdnů věku. Pracoviště se významně podílí na prevenci nemocničních nákaz a spolupracuje v oblasti antibiotické politiky. Součástí pracoviště je HIV centrum a Centrum pro cestovní medicínu a vakcinaci.

Klinika infekčních nemocí a CM jako výuková základna LF UK v Plzni zajišťuje výuku studentů směru magisterského (všeobecný, stomatologie, zahraniční studenti), postgraduálního i doktorandského, a pro ZČU v Plzni i směru bakalářského.

Výzkumně se pracoviště věnuje změnám imunity v průběhu infekčních onemocnění. Řešilo výzkumné záměry MŠMT, granty, klinické studie, spolupracuje i na mezinárodní úrovni (NEAT, EuroSIDA, START). Výsledky práce jsou publikovány v odborných časopisech nebo na domácích či zahraničních konferencích.