Publikační činnost

 

 

Vybraná publikační činnost:

Publikační činnost 2015 

1. Rainetová P., Jiřincová H., Musílek M., Nováková L., Vodičková I., Štruncová V., Švecová M., Pazdiora P., Piskunová N., Trubač  P., Zajíc T., Havlíčková M.: Sekvenace enterovirů jako nový přístup k laboratorní diagnostice pro klinické i  epidemiologické účelyEpidemiologie, mikrobiologie, imunologie, ,červen 2015  2/64, s.102-106        IF 0,361 

2. Váchalová J.: Odlišná či alternativní očkovací schémataSborník abstrakt – Kongres pediatrů a dětských sester-XXXII.dny praktické a nemocniční pediatrie, Olomouc   15. – 16. 5. 2015  

3. Bebjak A., Virtová S., Škorpil J., Braunová J., Bergerová T., Sedláček D.: MITRAL VALVE REPLACEMENT ASA RESULT OF SEVERE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTIONSborník abstrakt – JUBILEE WORLD CONGRESS TO THE 80th ANNIVERSARY OF THE FOUNDING OF THE ICS IN PRAGUE AND IN PILSEN, Plzeň    9. – 12. 9. 2015 

4. Sedláček D.: Hrozba HIV/AIDS ve 21.století. Máme pacientům co nabídnout? Sborník abstrakt – Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, Špindlerův Mlýn   23. – 25.9.2015  

5. Váchalová J., Virtová S., Sedláček D.: Infekce jater a žlučových cest. Sborník abstrakt – Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, Špindlerův Mlýn   23. – 25.9.2015  

6. Sedláček D. : Antiretrovirová terapie (ART) včera, dnes a zítra.  Přeshraniční Projekt JANA – 6. česko–bavorská  konference k tématům týkajících se prevence HIV/AIDS. Sborník abstrakt - 6.10.2015 Krajský úřad v Plzni  

7. Bebjak Andrej, Virtová Svatava, Škorpil Jiří, Braunová Jana, Bergerová Tamara, Sedláček Dalibor:Mitral valve replacement as a result of severe Streptococcus pneumoniae infection.Sborník abstrakt - Jubilee World Congress on the 80th Anniversary of founding of the ICS in Prague and in Pilsen, Plzeň   9. – 12. 9. 2015  

8. Sedláček D.: Výskyt HIV/AIDS v ČR a aktuální možnosti léčby  Sborník abstrakt – XIX. Slovensko-český kongres o infekčních nemocech, Slovensko-Trnava    10. – 12.6.2015  

9. Bebjak A., Virtová S., Braunová J., Sedláček D., Bergerová T: Od biliární koliky k bioprotéze  Slovensko-Trnava    10. – 12.6.2015  

10. Jilich David,  Zjevíková Alena,  Malý Marek,  Snopková Svatava,  Sedláček Dalibor: CNS-related mortality in HIV-1 infected persons in the Czech Republic, Sborník abstrakt -  XXII. World Congress of Neurology, Santiago, Chile         31.10. –  5.11. 2015 

11. Frei, Jiří; Holoubková, Jana; Kott, Josef; Resl, Vladimír; Holubec, Luboš; Sedláček, Dalibor; Rokyta, Zdeněk; Slouka, David; Sviták, Roman; Vidunová, Jana; Bejvančická, Petra; Freiová, Romana; Kroupová, Lenka; Tůmová, Pavlína; Kulhánková, Petra: Akutní stavy pro nelékaře. 1 vyd. Plzeň: ZPČ v Plzni, Vydavatelství Univerzitní 8, Plzeň, 2015. 168 s.  

12. Grint, Daniel; Peters, Lars; Rockstroh, Juergen K.; Rakmanova, Aza; Trofimova, Tatiana; Lacombe, Karine; Karpov, Igor; Galli, Massimo; Domingo, Pere; Kirk, Ole; Lundgren, Jens D.; Mocroft, Amanda; Machala, Ladislav; Jilich, David; Sedláček, Dalibor: Liver-related death among HIV/hepatitis C virus-co-infected individuals: Implications for the era of directly acting antivirals. In: AIDS, 2015, roč. 29, č. 10. s. 1205-1215. IF 4.407.  

13. Hájek, Marcel; Bohoněk, Miloš; Dobeš, Daniel; Drlík, Marcel; Chudáček, Zdeněk; Kasal, Eduard; Míčová, Jitka; Pavlíček, Jaroslav; Roubal, Josef; Sedláček, Dalibor; Šrogl, Jakub; Petříková, Eva; Vlachovský, Milan; Vokurková, Jitka: Chirurgie v extrémních podmínkách. 1 vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2015. 576 s. 

14. Stožický, František; Sýkora, Josef; Amblerová, Věra; Černá, Zdeňka; Honomichlová, Helena; Jehlička, Petr; Kobr, Jiří; Kreslová, Marcela; Lád, Václav; Pizinger, Karel; Pizingerová, Kateřina; Pomahačová, Renata; Rokytová, Jitka; Sedláček, Dalibor; Sládková, Eva; Skalická, Eva; Šašek, Lumír; Šebková, Alena; Šelest, Miloš; Štruncová, Věra; Šubrt, Ivan; Varvařovská, Jana; Votava, Tomáš; Zůnová, Jana: Základy dětského lékařství. 2 vyd. Praha: Karolinum, 2015. 459 s.  

15. Worm, S.W., Bower, M., Reiss, P., Bonnet, F., Law, M., Fätkenheuer, G., d'Arminio Monforte, A., Abrams, D.I., Grulich, A., Fontas, E., Kirk, O., Furrer, H., Wit, S.D., Phillips, A., Lundgren, J.D., …………..Kostov, K., Begovac, J., Jilich, D., Machala, L., Sedlacek, D., et al.

Non-AIDS defining cancers in the D:A:D Study - time trends and predictors of survival: A cohort study(2013) BMC Infectious Diseases, 13 (1), art. no. 471, . Cited 14 times.  

Publikační činnost -  2014

 1.       Sedláček D.: Onemocnění vyvolaná virem varicella-zoster a možnosti jejich prevence

             Vakcinologie  2014; 8(2): 83-88

 2.       Jilich, David; Rozsypal, Hanuš; Zjevíková, Alena; Sedláček, Dalibor; Snopková, Svatava; Machala, Ladislav: Etravirin v klinické praxi. In: Klinická farmakologie a farmacie, 2014, roč. 28, č. 1. s. 42-44.

 3.       Kulířová, Veronika; Jilich, David; Mach, Petr; Malý, Marek; Němeček, Vratislav; Procházka, Ivo; Sedláček, Dalibor; Vaňousová, Daniela: HIV infekce : Současné trendy v diagnostice, léčbě a ošetřovatelství. 1 vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. 173 s.

 4.        Sedláček D., Kydlíčková J., Bebjak A., Kříž V., Rokytová J.: Botulismus-naše první zkušenosti

              Sborník abstrakt – Postgraduální lékařské dny Plzeň   4. - 6. 2. 2014

 5.       Sedláček D.: Chřipka – onemocnění všech věkových kategorií

Sborník abstrakt – Kongres pediatrů a dětských sester Brno   16. - 17. 5. 2014

 6.       Kydlíčková J., Bouchner L., Virtová S.: Neobvyklá příčina febrilního stavu

Sborník abstrakt – Postgraduální lékařské dny Plzeň   4. - 6. 2. 2014

 7.       Sedláček D.: Kašel jako symptom vzácněji se vyskytujících infekcí – pohled infektologa

Sborník abstrakt – Kongres pediatrických lékařů a sester Plzeň   10.-11.10.2014

 8.       Sedláček D.: Zpráva z kongresu - 20.světový kongres – AIDS 2014 (IAC 2014), Melbourne, Austrálie

KMIL, č.3, září 2014    

 9.       Štruncová V., Sedláček D.: Méně častá onemocnění klíšťaty

                 Sborník abstrakt - XVIII.Česko-Slovenský kongres o infekčních nemocech  Plzeň  18.-20.6.2014

 10.   Braunová J., Bebjak A., Sedláček D.: Leishmanióza u cestovatelů-kazuistika

                 Sborník abstrakt - XVIII.Česko-Slovenský kongres o infekčních nemocech  Plzeň  18.-20.6.2014

 11.   Kydlíčková J., Virtová S., Sedláček D., Hodek K., Havel D.:  Listeriová aortitida

                 Sborník abstrakt - XVIII.Česko-Slovenský kongres o infekčních nemocech  Plzeň  18.-20.6.2014

 12.   Váchalová J., Štruncová V., Aišmanová A., Švecová M.: Enterovirové infekce-zvýšený výskyt, podzim 2013

                 Sborník abstrakt - XVIII.Česko-Slovenský kongres o infekčních nemocech  Plzeň  18.-20.6.2014

                                                       

13.   Sedláček D., Kydlíčková J., Bebjak A., Kříž V., Rokytová J.: Botulismus jako důsledek chybně zvolené  stravy                             

Sborník abstrakt - XVIII.Česko-Slovenský kongres o infekčních nemocech  Plzeň  18.-20.6.2014

 14.   Zjevíková A., Jilich D., Rozsypal H., Sedláček D., Snopková S., Kapla J., Jerhotová Z., Chmelík V., Dlouhý P., Kolčáková J., Olbrechtová L.: Analýza úmrtí HIV ozitivních pacientů v ČR

Sborník abstrakt - XVIII.Česko-Slovenský kongres o infekčních nemocech  Plzeň  18.-20.6.2014

 15.   Jelínková H., Pazdiora P., Sedláček D., Švecová M.: Charakteristika průjmových onemocnění

                                                                                          adenovirové etiologie

Sborník abstrakt - XVIII.Česko-Slovenský kongres o infekčních nemocech  Plzeň  18.-20.6.2014

 16.   Buriancová K.: Zvýšený výskyt parvovirózy

Sborník abstrakt - XVIII.Česko-Slovenský kongres o infekčních nemocech  Plzeň  18.-20.6.2014

 17.   Gosadella Fintdevila Maria; Cozzi-Lepri Alesandro; Phillips Andrew; Noguera Julian Marc; Bickel Marcus; Sedlacek Dalibor; Kronborg Gitte; Lazzarin Adriano; Zilmer Kai; Clotet Bonaventura; Lundgren Jens D; Paredes Roger: Plasma HIV-1 tropism and risk of short-term clinical progression to AIDS or dech

Abstract of the HIV drug Therapy Glasgow Congress 2014

18.   Sedláček D:Manažment HIV pozitívnych pacientov vo svetle nových poznatkov

       Kompendium medicíny,Akadémia HIV. Manažment HIV infekcie-včera, dnes a zajtra

       Oponice, 26. – 27. September 2014, str.8-10

Vybraná publikační činnost 2003 - 2013

Rozsypal H., Staňková M., Sedláček D., Snopková S., Kapla J., Aster V., Machala L., Jilich D., Dlouhý P., Kolčáková J., Zjevíková A., Jerhotová Z., Olbrechtová L. Doporučený postup péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV. Klinická mikrobiologie infekčního lekařství, 2013; 19 (2): 62-71

Braunová Jana, Sedláček Dalibor, Štruncová Věra, Kovandová Alena, Matoušková Dagmar, Mukenšnabl Petr, Kastner Jan, Amiramini Syawash. Mnohočetný ložiskový proces mozku u HIV pozitivní pacientky - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013; 3 (76): 358 - 361

Hanzlikova, J., Sedlacek D., Liska M. et al. Histamine increases the level of IFNγ produced by HIV-1 specific CTLs and this production depends on total IgE level. J. Immunol. Methods, 2012; 375 (1-2): 1-6. IF 2,34

Buriancová K., Virtová S., Kydlíčková J., Sedláček D. Případy malárie na Infekční klinice v Plzni. Plzeň. lék. sborník, 2011; 77: 83-87.

Třeška, Vladislav, Sutnar, Alan, Mukenšnábl, Petr, Maňáková, Tatjana, Sedláček, Dalibor, Mírka, Hynek, and Ferda, Jiří. Liver abscess in human toxocariasis. In: Bratislavské Lekárske Listy, 2011; 112(11): 644-647. IF 0.354.

Reekie, Jane, Reiss, Peter, Ledergerber, Bruno, Sedláček, Dalibor, Parczewski, M. Osrodek, Gatell, Jose, Katlama, Cristine, Fätkenheuer, G., Lundgren, Jens D, and Mocroft, Amanda. A comparison of the long-term durability of nevirapine, efavirenz and lopinavir in routine clinical practice in Europe: a EuroSIDA study. HIV Medicine, 2011; 12(5): 259-268. IF 3,575
 

Jilich, David, Vraná, Milena, Snopková, Svatava, Sedláček, Dalibor, Kapla, Jaroslav, Rozsypal, Hanuš, Kolčáková, Jitka, Olbrechtová, Lenka, Zjevíková, Alena, Jerhotová, Zdenka, Malý, Marek, Staňková, Marie, and Machala, Ladislav. Prevalence of human leukocyte antigen HLA-B*57:01 HIV-infected subjects in the Czech republic. Central European Journal of Public Health, 2011; 19(3): 128-130.

Mocroft A, Kirk O, Reiss P, De Wit S, Sedlacek D, Beniowski M, Gatell J, Phillips AN, Ledergerber B, Lundgren JD, for the EuroSIDA Study Group. Estimated glomerular filtration rate, chronic kidney disease and antiretroviral drug use in HIV-positive patients. AIDS. 2010; 24(11): 1667-1678. IF= 6,348 

Ole Kirk, Amanda Mocroft, Peter Reiss, Stephane De Wit, Dalibor Sedlacek, Marek Beniowski, Jose Gatell, Andrew Phillips, Bruno Ledergerber, Jens Lundgren, for the EuroSIDA Study Group. Chronic kidney disease and exposure to antiretrovirals drugs in a large cohort with long-term follow-up: The EuroSIDA Study. Abstract Book 17th CROI, San Francisco 16.-19. 2.2010.

Pazdiora P, Táborská J. Význam rotavirových infekcí v současnosti, možnosti očkování. Postgraduální medicína, 2010; 12(1): 19-22.

Sedláček D, Hanzlíková J, Liška M, Gorčíková J, Vlas T, Amiramini S, Panzner P, Malý M. Možnosti aktivace HIV – 1 – specifických CD8+ T lymfocytů po inkubaci s IL – 2 a histaminem. Plzeň. lék. sborník, 2009; 75: 29 –40.

Beneš J, Bartošová D, Beran J, Černý Z, Dostál V, Galský J, Habanec T, Hobstová J, Holčíková A, Holub M, Honegr K, Horák M, Husa P, Chalupa P, Chmelík V, Krbková L, Kűmpel P, Machala L, Marešová V, Pícha D, Plíšek S, Rozsypal H, Rožnovský L, Sedláček D, Staňková M, Stejskal F, Táborská J, Vaništa J. Infekční lékařství. Praha, Galén, 1. Vyd. 2009, 651 s.

Štruncová V, Sedláček D. Klíšťová encefalitida u dětí. Pediatrie pro praxi, 2009; 10(2): 70-71.

Pazdiora P, Táborská J, Švecová M, Sýkora J. The diagnosis of norovirus infections in hospitalized children and adolescents with acute gastroenteritis: a study from Pilsen, Czech Republic. Epidemiol.Mikrobiol.Imunol, 2009; 58(4): 167-172.

Táborská J. Syndrom toxického šoku. Interní medicína pro praxi, 2009; 11(9): 405-409

Vraná M, Dobrovolná M, Jilich D, Kolčáková J, Rozsypal H, Sedláček D, Snopková S, Staňková M, Olbrechtová L, Zjevíková A. Introduction of HLA-B*5701 screening in HIV-infected patients in the Czech Republic. Tissue Antigens, 2009; 73(5): 501-502.  IF 2.245

Pazdiora P, Benešová J, Bohmová Z, Králíková J, Kubátová A, Menclová I, Morávková I, Průchová J, Přechová M, Spáčilová M, Vodrážková Z, Štruncová V, Švecová M. The prevalence of tick-borne encephalitis in the region of West Bohemia (Czech Republic) between 1960-2005. Wiener Medizinische Wolchenschrift, Rakousko, 2008; (3-4): 71-77.

Jehlička P, Lád V, Sedláček D. Kawasaki syndrome. Pediatrie pro Praxi, 2008; 9(1): 12-14.

Sedláček D, Štruncová V. Exantém u dítěte – alarmující příznak? Pediatrie pro Praxi, 2008; 9(3): 20-21.

Sedláček D. Jsou komplikace planých neštovic časté? Pediatrie pro Praxi, 2008; 9(4): 243-247.

Sedláček D. Nové léky pro léčbu infekce HIV/AIDS a revize evropské klasifikace HIV/AIDS. Prakt Lék, 2008; 88(11): 643-647.

Sedláček D, Štruncová V. Virové exantémy dětského věku. Pediatrie pro Praxi, 2008; 9(9): 364-368.

Sedláček D, Matoušková D, Štruncová V, Amiramini S. Rozbor úmrtnosti HIV-pozitivních osob v AIDS centru FN Plzeň. Plzeň. lék. sborník, 2007; 73: 73-78.

Sedláček D, Staňková M, Machala L, Rozsypal H, Snopková S, Dostál V, Kolčáková J, Dlouhý P, Jerhotová J. Komplexní postup antiretrovirové léčby osob infikovaných virem lidské imunodeficience (HIV) v České republice. Klin. mikrob. inf. lék., 2007; 13(1): 28-34.

Sedláček D, Šubrt I, Dort J. Kongenitální infekce – současný stav. Pediatrie pro praxi, 2007; 8(2): 72-76.

Sedláček D, Štruncová V. Infekční komplikace po poranění zvířaty.  Pediatrie pro praxi, 2007; 8(5): 288-291.

Machala L, Kodym P, Rozsypal H, Staňková M, Sedláček D. Doporučený postup diagnostiky a terapie toxoplasmózy u osob s HIV infekcí. Klin. mikrob. inf. lék., 2007; 13(6): 248-252.

Sedláček D, Hanzlíková J, Liška M, Hořčíková J, Panzner P. Is it possible to enhance the activation of the human immunodeficiency virus (HIV)-specific CDS+ T cells by histamine? Abstracts, 4th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Australia-Sydney  22.-25.7.2007, s. 110

Štruncová V, Sedláček D, Pizingerová K, Amblerová V, Kastner J, Švecová M. Letální průběh klíšťové encefalomyelitidy u patnáctiletého dítěte. Prakt. Lék., 2005; 85(11): 635-637.

Sedláček D, Matoušková D, Štruncová V, Bárta R. Patnáctileté zkušenosti s léčbou infekce HIV/AIDS v AIDS centru FN Plzeň. Plzeňský lék. sborník, 2005; 80: 55-58.

Štruncová V, Sedláček D, Bergerová T, Švecová M, Pazdiora P. Neuroinfekce v Západočeském regionu. Plzeňský lék. sborník, 2005; 80: 185-187.

Sedláček D, Štruncová V. Změny ve spektru infekčních onemocnění. Pediatrie pro praxi 2005; 6(2): 102-106.

Sedláček D, Dort J, Štruncová V, Švecová M. Onemocnění vyvolaná lidskými herpetickými viry. Pediatrie pro praxi, 2005; 6(4): 161-164

Sedláček D., Ulčová-Gallová Z., Šubrt I., Nováková P., Milichovská L.: Do any correlations between antiphospholipid antibodies production and chemokine gene mutations in HAART-treated HIV positive patients exists? European Congress of Reproductive Imunology (ECRI), CZ, June 30 - July 3, 2004, abstr. p. 497.

Sedláček D., Ulčová-Gallová Z., Milichovská L., Nováková P., Rokyta Z.: Seven Antiphospholipid antibodies in HIV positive Patients: Correlation with Clinical Course and Laboratory Findings. Amer. J. Reprod. Immunol. 2003; 50(6): 439-443  IF 1,6