Publikační činnost

Vybraná publikační činnost:

Rozsypal H., Staňková M., Sedláček D., Snopková S., Kapla J., Aster V., Machala L., Jilich D., Dlouhý P., Kolčáková J., Zjevíková A., Jerhotová Z., Olbrechtová L. Doporučený postup péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV. Klinická mikrobiologie infekčního lekařství, 2013; 19 (2): 62-71

Braunová Jana, Sedláček Dalibor, Štruncová Věra, Kovandová Alena, Matoušková Dagmar, Mukenšnabl Petr, Kastner Jan, Amiramini Syawash. Mnohočetný ložiskový proces mozku u HIV pozitivní pacientky - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013; 3 (76): 358 - 361

Hanzlikova, J., Sedlacek D., Liska M. et al. Histamine increases the level of IFNγ produced by HIV-1 specific CTLs and this production depends on total IgE level. J. Immunol. Methods, 2012; 375 (1-2): 1-6. IF 2,34

Buriancová K., Virtová S., Kydlíčková J., Sedláček D. Případy malárie na Infekční klinice v Plzni. Plzeň. lék. sborník, 2011; 77: 83-87.

Třeška, Vladislav, Sutnar, Alan, Mukenšnábl, Petr, Maňáková, Tatjana, Sedláček, Dalibor, Mírka, Hynek, and Ferda, Jiří. Liver abscess in human toxocariasis. In: Bratislavské Lekárske Listy, 2011; 112(11): 644-647. IF 0.354.

Reekie, Jane, Reiss, Peter, Ledergerber, Bruno, Sedláček, Dalibor, Parczewski, M. Osrodek, Gatell, Jose, Katlama, Cristine, Fätkenheuer, G., Lundgren, Jens D, and Mocroft, Amanda. A comparison of the long-term durability of nevirapine, efavirenz and lopinavir in routine clinical practice in Europe: a EuroSIDA study. HIV Medicine, 2011; 12(5): 259-268. IF 3,575
 

Jilich, David, Vraná, Milena, Snopková, Svatava, Sedláček, Dalibor, Kapla, Jaroslav, Rozsypal, Hanuš, Kolčáková, Jitka, Olbrechtová, Lenka, Zjevíková, Alena, Jerhotová, Zdenka, Malý, Marek, Staňková, Marie, and Machala, Ladislav. Prevalence of human leukocyte antigen HLA-B*57:01 HIV-infected subjects in the Czech republic. Central European Journal of Public Health, 2011; 19(3): 128-130.

Mocroft A, Kirk O, Reiss P, De Wit S, Sedlacek D, Beniowski M, Gatell J, Phillips AN, Ledergerber B, Lundgren JD, for the EuroSIDA Study Group. Estimated glomerular filtration rate, chronic kidney disease and antiretroviral drug use in HIV-positive patients. AIDS. 2010; 24(11): 1667-1678. IF= 6,348 

Ole Kirk, Amanda Mocroft, Peter Reiss, Stephane De Wit, Dalibor Sedlacek, Marek Beniowski, Jose Gatell, Andrew Phillips, Bruno Ledergerber, Jens Lundgren, for the EuroSIDA Study Group. Chronic kidney disease and exposure to antiretrovirals drugs in a large cohort with long-term follow-up: The EuroSIDA Study. Abstract Book 17th CROI, San Francisco 16.-19. 2.2010.

Pazdiora P, Táborská J. Význam rotavirových infekcí v současnosti, možnosti očkování. Postgraduální medicína, 2010; 12(1): 19-22.

Sedláček D, Hanzlíková J, Liška M, Gorčíková J, Vlas T, Amiramini S, Panzner P, Malý M. Možnosti aktivace HIV – 1 – specifických CD8+ T lymfocytů po inkubaci s IL – 2 a histaminem. Plzeň. lék. sborník, 2009; 75: 29 –40.

Beneš J, Bartošová D, Beran J, Černý Z, Dostál V, Galský J, Habanec T, Hobstová J, Holčíková A, Holub M, Honegr K, Horák M, Husa P, Chalupa P, Chmelík V, Krbková L, Kűmpel P, Machala L, Marešová V, Pícha D, Plíšek S, Rozsypal H, Rožnovský L, Sedláček D, Staňková M, Stejskal F, Táborská J, Vaništa J. Infekční lékařství. Praha, Galén, 1. Vyd. 2009, 651 s.

Štruncová V, Sedláček D. Klíšťová encefalitida u dětí. Pediatrie pro praxi, 2009; 10(2): 70-71.

Pazdiora P, Táborská J, Švecová M, Sýkora J. The diagnosis of norovirus infections in hospitalized children and adolescents with acute gastroenteritis: a study from Pilsen, Czech Republic. Epidemiol.Mikrobiol.Imunol, 2009; 58(4): 167-172.

Táborská J. Syndrom toxického šoku. Interní medicína pro praxi, 2009; 11(9): 405-409

Vraná M, Dobrovolná M, Jilich D, Kolčáková J, Rozsypal H, Sedláček D, Snopková S, Staňková M, Olbrechtová L, Zjevíková A. Introduction of HLA-B*5701 screening in HIV-infected patients in the Czech Republic. Tissue Antigens, 2009; 73(5): 501-502.  IF 2.245

Pazdiora P, Benešová J, Bohmová Z, Králíková J, Kubátová A, Menclová I, Morávková I, Průchová J, Přechová M, Spáčilová M, Vodrážková Z, Štruncová V, Švecová M. The prevalence of tick-borne encephalitis in the region of West Bohemia (Czech Republic) between 1960-2005. Wiener Medizinische Wolchenschrift, Rakousko, 2008; (3-4): 71-77.

Jehlička P, Lád V, Sedláček D. Kawasaki syndrome. Pediatrie pro Praxi, 2008; 9(1): 12-14.

Sedláček D, Štruncová V. Exantém u dítěte – alarmující příznak? Pediatrie pro Praxi, 2008; 9(3): 20-21.

Sedláček D. Jsou komplikace planých neštovic časté? Pediatrie pro Praxi, 2008; 9(4): 243-247.

Sedláček D. Nové léky pro léčbu infekce HIV/AIDS a revize evropské klasifikace HIV/AIDS. Prakt Lék, 2008; 88(11): 643-647.

Sedláček D, Štruncová V. Virové exantémy dětského věku. Pediatrie pro Praxi, 2008; 9(9): 364-368.

Sedláček D, Matoušková D, Štruncová V, Amiramini S. Rozbor úmrtnosti HIV-pozitivních osob v AIDS centru FN Plzeň. Plzeň. lék. sborník, 2007; 73: 73-78.

Sedláček D, Staňková M, Machala L, Rozsypal H, Snopková S, Dostál V, Kolčáková J, Dlouhý P, Jerhotová J. Komplexní postup antiretrovirové léčby osob infikovaných virem lidské imunodeficience (HIV) v České republice. Klin. mikrob. inf. lék., 2007; 13(1): 28-34.

Sedláček D, Šubrt I, Dort J. Kongenitální infekce – současný stav. Pediatrie pro praxi, 2007; 8(2): 72-76.

Sedláček D, Štruncová V. Infekční komplikace po poranění zvířaty.  Pediatrie pro praxi, 2007; 8(5): 288-291.

Machala L, Kodym P, Rozsypal H, Staňková M, Sedláček D. Doporučený postup diagnostiky a terapie toxoplasmózy u osob s HIV infekcí. Klin. mikrob. inf. lék., 2007; 13(6): 248-252.

Sedláček D, Hanzlíková J, Liška M, Hořčíková J, Panzner P. Is it possible to enhance the activation of the human immunodeficiency virus (HIV)-specific CDS+ T cells by histamine? Abstracts, 4th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Australia-Sydney  22.-25.7.2007, s. 110

Štruncová V, Sedláček D, Pizingerová K, Amblerová V, Kastner J, Švecová M. Letální průběh klíšťové encefalomyelitidy u patnáctiletého dítěte. Prakt. Lék., 2005; 85(11): 635-637.

Sedláček D, Matoušková D, Štruncová V, Bárta R. Patnáctileté zkušenosti s léčbou infekce HIV/AIDS v AIDS centru FN Plzeň. Plzeňský lék. sborník, 2005; 80: 55-58.

Štruncová V, Sedláček D, Bergerová T, Švecová M, Pazdiora P. Neuroinfekce v Západočeském regionu. Plzeňský lék. sborník, 2005; 80: 185-187.

Sedláček D, Štruncová V. Změny ve spektru infekčních onemocnění. Pediatrie pro praxi 2005; 6(2): 102-106.

Sedláček D, Dort J, Štruncová V, Švecová M. Onemocnění vyvolaná lidskými herpetickými viry. Pediatrie pro praxi, 2005; 6(4): 161-164

Sedláček D., Ulčová-Gallová Z., Šubrt I., Nováková P., Milichovská L.: Do any correlations between antiphospholipid antibodies production and chemokine gene mutations in HAART-treated HIV positive patients exists? European Congress of Reproductive Imunology (ECRI), CZ, June 30 - July 3, 2004, abstr. p. 497.

Sedláček D., Ulčová-Gallová Z., Milichovská L., Nováková P., Rokyta Z.: Seven Antiphospholipid antibodies in HIV positive Patients: Correlation with Clinical Course and Laboratory Findings. Amer. J. Reprod. Immunol. 2003; 50(6): 439-443  IF 1,6