Pro pacienty

 

Informace k výskytu čínského koronaviru

CO DĚLAT, POKUD PŘICESTOVALI V POSLEDNÍCH 14 DNECH Z OBLASTI NÁKAZY KORONAVIREM (provincie Chu-pei, Wuhan, Čína) ČI JSTE PŘESTUPOVALI NA VELKÝCH ASIJSKÝCH MEZINÁRODNÍCH LETIŠTÍCH A OBJEVÍ SE U VÁS TEPLOTA, KAŠEL NEBO DUŠNOST:

 -     Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi

 -     Často si mýt ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používat dezinfekční prostředky na bázi alkoholu

 -     Při kašli se zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo použijte rukáv, ne ruce!!!   

-     Telefonicky kontaktujte lékaře Kliniky infekčních nemocí 377 402 264, 377 402 657 

-     Pokud jste pozváni k vyšetření na Kliniku infekčních nemocí, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!!!  

 CO DĚLAT, POKUD PŘICESTOVALI V POSLEDNÍCH 14 DNECH Z OBLASTI NÁKAZY KORONAVIREM (provincie Chu-pei, Wuhan, Čína) ČI JSTE PŘESTUPOVALI NA VELKÝCH ASIJSKÝCH MEZINÁRODNÍCH LETIŠTÍCH A NEPROKAZUJETE ŽÁDNÉ ZNÁMKY ONEMOCNĚNÍ:

-      Po celou dobu inkubační doby – 14 dnů od možné nákazy zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi

 -      Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používat dezinfekční prostředky na bázi alkoholu

-      Kontaktujte telefonicky pracoviště odboru protiepidemického KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (KHS) na tel. 377 155 209 (-205,-204,-100), které rozhodne o příslušných protiepidemických opatření včetně karantény.

-     Příslušný praktický lékař Vám vystaví případné potvrzení o nařízení karantény.

 -      Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho vystavení potvrzení o nařízení karantény

 -      Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky lékaře Kliniky infekčních nemocí 377 402 264, 377 402 657

 -      Pokud jste pozváni k vyšetření na Kliniku infekčních nemocí, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!!!                     

Další informace pro pacienty 

Co dělat při poranění použitou jehlou?

Testování na HIV

Očkovací centrum - informace z Centra pro cestovní medicínu a vakcinaci

 

Diety

Při průjmovém onemocnění určená pro kojence a batolata

Při chorobách jater a žlučníku

Při průjmovém onemocnění určená pro batolata, děti a dospělé