Lůžková část

 

Lůžka A

Vedoucí lékařka: MUDr. Alena Kovandová, e-mail: kovandovaa@fnplzen.cz
Staniční sestra: Bc. Renata Skřivanová, e-mail: skrivanovar@fnplzen.cz
pavilon č.2 - první patro (vchod z horní strany)
tel: 377 402 356
další informace

kontakty na pracoviště

Lůžka D

Vedoucí lékařka: MUDr. Lenka Kukrálová, e-mail: kukraloval@fnplzen.cz
Staniční sestra: Štěpánka Zajíčková, e-mail: zajickovas@fnplzen.cz
pavilon č.2 - Dětské oddělení - druhé patro
tel: 377 402 267

kontakty na pracoviště

Izolace

Vedoucí lékařka: MUDr. Jana Braunová
Staniční sestra: Mgr. Andrea Březovská, e-mail: brezovskaa@fnplzen.cz
pavilon č.2
tel: 377 402 264

kontakty na pracoviště

Při přijetí na Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny si vezměte s sebou

 • Toaletní potřeby, přezůvky a drobné věci
 • Všechny léky, které pravidelně užíváte (v originálním balení)
 • Po dohodě s lékařem si můžete přinést na oddělení tablet, notebook (WIFI), mobilní telefon s nabíječkou, rádio, (vše na vlastní zodpovědnost)
 • Do nemocnice nenoste větší obnos peněz, drahé šperky
 • Dětem s sebou nedávejte plyšové hračky, mobilní telefony
 • Jedná-li se o akutní přijetí, je nutné donést potřebné věci nemocnému v co nejkratší možné době.

Při příjmu na Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny pacient dostane (pokud nemá vlastní)

 • Pyžamo nebo noční košili
 • Ručník
 • Jednorázovou obuv na přezutí

Vše, co je nemocnému přineseno, od Vás převezme sestra příslušného oddělení.

Volný pohyb po oddělení není pacientům hospitalizovaným na INF z epidemiologických důvodů dovolen

Další potřebné informace obdržíte po přijetí na oddělení od zdravotnického personálu a Vašeho ošetřujícího lékaře

Na každém pokoji je Vám k nahlédnutí rovněž Vnitřní řád FN Plzeň, Práva a povinnosti pacientů a Informační brožura pro hospitalizovaného pacienta.

Prosíme o dodržování základních hygienických návyků a mytí (dezinfekci) rukou

POKOJE S NADSTANDARDNÍM VYBAVENÍM

 

Oddělení

Počet pokojů

Počet lůžek na   pokoj

Sociální   příslušenství jen pro pokoj

Cena za lůžko a den

Poznámka

Lůžka D

3

jednolůžkový

sprcha + WC

600 Kč

(matka+ dítě nebo dítě do 19 let věku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lůžka A

1

jednolůžkový

sprcha + WC

600 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Popis pokoje

 • televize, rádio, WIFI
 • skříň na šaty a osobní věci
 • kuchyňský koutek s lednicí a rychlovarnou konvicí
 • jídelní a sedací koutek

(Ceník je též dostupný na Internetových stránkách FN Plzeň – Pro pacienty – Nadstandardní pokoje)

Informace pro doprovod dětí

      Aby byl pobyt pro dítě co nejšetrnější, je naší snahou, aby trval pouze nejkratší, nezbytně nutnou dobu a abyste s dítětem mohli být stále v kontaktu – buď formou návštěv či po celou dobu hospitalizace dítěte. Nabízíme Vám proto možnost ubytování na jednom ze 7 standardních pokojích, kde je možný pobyt rodičů (doprovodu dítěte) s hospitalizovaným dítětem. Tyto pokoje mají společné sociální zařízení pro doprovod. Dále nabízíme možnost hospitalizace dětského pacienta (do 19 let, včetně) nebo dětského pacienta a jeho doprovod na jednom ze 3 nadstandardních pokojích se sociálním zařízením. Dále na našem oddělení máme 5 pokojů pro dětské pacienty bez doprovodu.  

Pokoje pro rodiče s dětmi bohužel nejdou předem rezervovat. V případě hospitalizace samotného dítěte bude Vaše dítě umístěno na takový pokoj, aby bylo chráněno před jinými nakažlivými onemocněními. Zároveň, pokud je to možné, se snažíme zajistit umístění dítěte na pokoj s jeho vrstevníky tak, aby byl jeho pobyt co nejpříjemnější (případně dle jiných Vašich přání).

Pobyt na nadstandardním pokoji je spojen s úhradou finanční částky, která činí 600 Kč/den. Pacient zde platí pouze za službu v podobě nadstandardního ubytování. Ostatní náklady v podobě stravy a lékařské péče jsou hrazeny ze systému zdravotního pojištění. Nárok na zdravotní péči zde mají pacienti stejnou jako na běžném pokoji.

Upozornění!: Z epidemiologických důvodů není přípustný denní pobyt rodiče u lůžka dítěte s večerním odchodem domů.

Vzhledem k infekční povaze onemocnění na naší klinice se umístění doprovodu u postýlky dítěte řídí aktuální epidemiologickou situací na dětském oddělení.

Doprovod při hospitalizaci dětí do 6 let věku či v případech schválených revizním lékařem hradí zdravotní pojišťovna. V ostatních případech hradí zájemce částku, která mu bude stanovena na základě aktuálního ceníku nezdravotnických služeb.

            Pro vyčíslení ceny za pobyt průvodce ve FN Plzeň (od 6. roku věku dítěte) bude vyplněn formulář „Prohlášení průvodce o uhrazení pobytu“, který průvodce podepíše a uvedenou částku zaplatí v pokladně FN Plzeň.

            Aktuální verze ceníku nezdravotnických služeb je dostupná na Intranetu FN Plzeň. Ceník je platný pro průvodce nemocného dítěte i dospělé osoby a určuje poplatky za poskytnuté služby spojené s pobytem průvodce ve FN Plzeň.

Ceník rozděluje cenu za:

 • Ubytování      na klinice/oddělení nebo na ubytovně FN Plzeň
 • Stravu      poskytnutou ve FN Plzeň, kdy strava je rozdělena na poplatek za poskytnutí      snídaně, oběda a večeře.

Ubytování za 1 den na lůžku na klinice je od 15. dne poloviční ve srovnání s cenou pobytu od 1. – 14. dne.

            V případě ubytování doprovodu dítěte na lůžku nadstandardního pokoje se neúčtuje částka za ubytování na „Prohlášení průvodce o uhrazení pobytu“, neboť ta je již zahrnuta v poplatku za pobyt na nadstandardním pokoji. Doprovod uhradí FN Plzeň na konci svého pobytu poplatek za stravu, který je uveden na „Prohlášení průvodce o uhrazení pobytu“. Poplatek za ubytování uhradí provozovateli nadstandardních pokojů  - FN Plzeň.

Nárok pacienta na stravu po přijetí k hospitalizacina kliniku infekčních nemocí a CM

Příjem do 9:00 hodin - pacient má nárok na oběd a večeři

Příjem od 9:00 do 10:30 hodin - pacient má nárok na polévku a pečivo a večeři

Příjem od 10:30 do 13:00 hodin - pacient má nárok na studenou večeři