Vedení kliniky

Přednosta

doc. MUDr. Dalibor Sedláček CSc.

SEDLACEK@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP 

Vrchní sestra

Bc. Marcela PRAYEROVÁ

PRAYEROVAM@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Jarmila Šindelářová
Tel.: 377 402 263
Fax: 377 402 172
sindelarova@fnplzen.cz