Ambulantní část

Seznam ambulancí

K vyšetření na naší ambulanci si přineste

  • Doporučení/žádanku praktického lékaře nebo specialisty.
  • Potvrzení pracovní neschopnosti.
  • Přesnou adresu svou i svých blízkých např. manžela, dospělých dětí a jejich telefonní číslo.
  • Jméno a adresu ordinace svého praktického lékaře.
  • Přesnou adresu svého zaměstnavatele (potřeba v případě vystavení PN).

Upozornění pro ambulantní pacienty:

Vážení klienti, naše klinika je secializovaným pracovištěm. Jejím úkolem je starat se především o nemocné s obtížně diagnostikovatelnými a léčitelnými přenosnými chorobami. Z tohoto důvodu upozorňujeme pacienty přicházející bez objednání (doporučení), že nejsme místem prvního kontaktu, což může být příčinou dlouhé čekací doby na ošetření. Děkujeme za pochopení.

Informace před nástupem na hospitalizaci