5.sympozium ke světovému dni AIDS

 

Základní informace

Termín: 15. - 16. listopadu 2018

Místo: Plzeň, Congress centre Primavera, http://www.primaverahotel.cz/kontaktni-informace

Organizátoři: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

                       Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň

                       Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Finanční a účetní záležitosti:

EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o.

Nepomucká 1058/128

326 00 Plzeň

IČ 40523811

DIČ CZ40523811

Kontakt: Petra Chalušová

Tel. 731 455 420

e-mail: chalusova@primaverahotel.cz

                            

Odpovědná osoba: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

Kontaktní osoby: Jarmila Šindelářová, tel. č. 377 402 263, sindelarova@fnplzen.cz

                               Marcela Prayerová, tel. č. 377 402 535, prayerovam@fnplzen.cz

Odborná témata: prevence, testování, léčba HIV infekce a péče o HIV pozitivní osoby

Všeobecné informace

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň již po 4 roky organizuje v Plzni sympozium ke Světovému dni AIDS (jednodenní v letech 2014, 2015, 2016 a první dvoudenní v roce 2017).

Na základě kladných ohlasů na dvoudenní konferenci konanou v loňském roce, jsme se rozhodli letos opět zorganizovat Sympozium dvoudenní s hlavním zaměřením na řešení problematiky HIV/AIDS.

Setkání pracovníků různých odborností dá prostor k předání informací formou přednášek a workshopů o prevenci, testování a léčbě HIV infekce. Věříme, že tato odborná akce bude přínosem při řešení současné nepříznivé epidemiologické situace ve výskytu HIV infekce v ČR.

Akce má ambice navázat na dřívější úspěšná setkání odborníků v Poděbradech „AIDS, drogy a my“, samozřejmě v podmínkách a tématech poplatných roku 2018. Uspořádání mezioborové konference bylo také podporováno členy pracovní skupiny při přípravě nového Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS a bylo zařazeno jako samostatná aktivita.

Informace pro zájemce o účast na Sympoziu - kapacita Sympozia je již naplněna

Program zde

 

Program (pdf)