6. sympozium ke světovému dni AIDS

 

 

Základní informace

Termín: 21. - 22. listopadu 2019

Místo: Plzeň, Congress centre Primavera, http://www.primaverahotel.cz/kontaktni-informace

Organizátoři: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

                       Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň

                       Státní zdravotní ústav Praha

                       Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Finanční a účetní záležitosti:

EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o.

Nepomucká 1058/128

326 00 Plzeň

IČ 40523811

DIČ CZ40523811

Kontakt: JUDr. Petra Chalušová

Tel. 731 455 420

e-mail: chalusova@primaverahotel.cz

                            

Odpovědná osoba: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

Kontaktní osoby: Jarmila Šindelářová, tel. č. 377 402 263, sindelarova@fnplzen.cz

                               Marcela Prayerová, tel. č. 377 402 535, prayerovam@fnplzen.cz

Odborná témata: prevence, testování, léčba infekce HIV a péče o HIV pozitivní osoby

Všeobecné informace

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň již 5 let organizuje v Plzni sympozium ke Světovému dni AIDS (jednodenní v letech 2014, 2015, 2016 a dvoudenní v roce 2017, 2018).

Setkání pracovníků různých odborností dá prostor k předání informací formou přednášek a workshopů o prevenci, testování a léčbě infekce HIV. Věříme, že tato odborná akce bude přínosem při řešení současné epidemiologické situace ve výskytu infekce HIV v ČR.

Akce má ambice navázat na dřívější úspěšná setkání odborníků v Poděbradech „AIDS, drogy a my“, samozřejmě v podmínkách a tématech poplatných roku 2019. Uspořádání mezioborové konference bylo také podporováno členy pracovní skupiny při přípravě nového Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS a bylo zařazeno jako samostatná aktivita.

Sympozium se koná za účasti těchto zahraničních odborníků:

prof. Jose Gatell, MD, Barcelona - světový specialista na problematiku infekce HIV

prof. Andrzej Horban, MD, Varšava - odborník zabývající se problematikou infekce HIV a HCV

prof. Francois Clavel, MD, Paříž - přední francouzský virolog, který většinu svého profesního života zasvětil výzkumu HIV. V roce 1986 společně s nositelem Nobely ceny prof. Montagnierem objevil a identifikoval virus HIV-2.

prof. Jürgen Rockstroh, MD, Bonn - specialista na problematiku HIV a HCV, jíž se zabývá v rámci projektů NEAT a EuroSIDA. Od r. 2009 je členem výkonného výboru a od r. 2015 předsedou European AIDS Clinical Society (EACS). Od roku 2011 je členem výboru International AIDS Society (IAS). 

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD, Košice - zabývá se mj. léčbou infekce HIV, koinfekcemi, komorbiditami a nádory (ne)asociovanými
s HIV. Prezident Slovenské společnosti infektologů SLS, člen řady dalších národních a mezinárodních organizací, prorektor pro rozvoj a evropskou problematiku, člen vědeckých rad několika univerzit, člen redakčních rad několika časopisů.

 

 Program 21. - 22. 11. 2019: (Podrobný program ke stažení zde)

1. den - zahájení ve 13.00 hod.

2. den - zahájení v 8.30 hod.

 

 

 

 

 

Program (pdf)