5.sympozium ke světovému dni AIDS

 

Základní informace

Termín: 15. - 16. listopadu 2018

Místo: Plzeň, Congress centre Primavera, http://www.primaverahotel.cz/kontaktni-informace

Organizátoři: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

                       Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň

                       Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Finanční a účetní záležitosti:

EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o.

Nepomucká 1058/128

326 00 Plzeň

IČ 40523811

DIČ CZ40523811

Kontakt: Petra Chalušová

Tel. 731 455 420

e-mail: chalusova@primaverahotel.cz

                            

Odpovědná osoba: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

Kontaktní osoby: Jarmila Šindelářová, tel. č. 377 402 263, sindelarova@fnplzen.cz

                               Marcela Prayerová, tel. č. 377 402 535, prayerovam@fnplzen.cz

Odborná témata: prevence, testování, léčba HIV infekce a péče o HIV pozitivní osoby

Všeobecné informace

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň již po 4 roky organizuje v Plzni sympozium ke Světovému dni AIDS (jednodenní v letech 2014, 2015, 2016 a první dvoudenní v roce 2017).

Na základě kladných ohlasů na dvoudenní konferenci konanou v loňském roce, jsme se rozhodli letos opět zorganizovat Sympozium dvoudenní s hlavním zaměřením na řešení problematiky HIV/AIDS.

Setkání pracovníků různých odborností dá prostor k předání informací formou přednášek a workshopů o prevenci, testování a léčbě HIV infekce. Věříme, že tato odborná akce bude přínosem při řešení současné nepříznivé epidemiologické situace ve výskytu HIV infekce v ČR.

Akce má ambice navázat na dřívější úspěšná setkání odborníků v Poděbradech „AIDS, drogy a my“, samozřejmě v podmínkách a tématech poplatných roku 2018. Uspořádání mezioborové konference bylo také podporováno členy pracovní skupiny při přípravě nového Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS a bylo zařazeno jako samostatná aktivita.

Informace pro zájemce o účast na Sympoziu

Přihláška k pasivní účasti: do 25. 10. 2018

Přihláška k aktivní účasti včetně abstraktu: do 30. 9. 2018

Možnost ubytování: hotel Primavera, Plzeň - objednat do 25. 10. 2018

Předběžný program:

Program (pdf)

15. 11. 2018   13:00 - 18:00 hodin

16. 11. 2018   9:00 - 15:00 hodin

 BLOK A: PREVENCE

 1. Epidemiologie, statistiky HIV/AIDS ve světě, Evropě a ČR
 2. Prevence HIV/AIDS na lokální, evropské a světové úrovni, Národní program řešení problematiky HIV/AIDS
 3. Testování – zacílení na osoby v riziku
 4. Aktivity nevládních organizací (R-R, Dům světla…), Národní protidrogový program
 5. Postexpoziční a preexpoziční profylaxe (PEP, PrEP)

BLOK B: PATOGENEZE A DIAGNOSTIKA

 1. Kvantifikace HIV, genotypizace, rezistence
 2. Oportunní infekce, komorbity a koinfekce
 3. Non AIDS tumory a komplikace vyvolané léčbou
 4. HIV a STI

BLOK C: TERAPIE

 1. Doporučené postupy
 2. Zkušenosti s aktuálně užívanou ART
 3. Novinky v léčbě HIV/AIDS v roce 2018
 4.  Budoucnost ART/výzkum ART v ČR

BLOK D: PÉČE O HIV POZITIVNÍ, VARIA

 1. Sociální aspekty HIV pozitivity
 2. HIV pozitivní injekční uživatelé drog
 3. Kazuistiky
 4. Varia

 Registrační formulář zde

Při úspěšně odeslaném formuláři dostanete zpětnou vazbu na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Pokud nastanou problémy s odesláním formuláře, prosím stáhněte si RF na svůj PC.

 Struktura abstraktu

Název sdělení:

Autoři (příjmení, jméno, tituly):

Pracoviště:

 

Vlastní text ……. max. 500 slov.