7. Mezinárodní sympozium ke světovému dni AIDS

 

 

Základní informace

Termín: 25. - 26. listopad 2021

Místo: Plzeň, Congress centre Primavera, http://www.primaverahotel.cz/kontaktni-informace

Organizátoři: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

                       Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň

                       Státní zdravotní ústav Praha

                       Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Finanční a účetní záležitosti:

EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o.

Nepomucká 1058/128

326 00 Plzeň

IČ 40523811

DIČ CZ40523811

Kontakt: JUDr. Petra Chalušová

Tel. 731 455 420

e-mail: chalusova@primaverahotel.cz

                            

Odpovědná osoba: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

Kontaktní osoby: Jarmila Šindelářová, tel. č. 377 402 263, sindelarova@fnplzen.cz

                               Marcela Prayerová, tel. č. 377 402 535, prayerovam@fnplzen.cz

Aktivní účast na kongresu bude možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 18. říjen 2021 (24.00 hod.)

Pasivní účast - konečný termín přihlášek je 31. 10. 2021

Registrační formulář zde

(pro online odeslání formuláře je nutné otevřít formulář v Internet Exploreru a mít nainstalovaný nějaký emailový klient - Outlook, Thunderbird apod. - v opačném případě nejprve PDF formulář uložte na svůj PC a po vyplnění odešlete např. webovým mailem na uvedené adresy)

Všeobecné informace

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň již 6 let organizuje v Plzni sympozium ke Světovému dni AIDS (jednodenní v letech 2014, 2015, 2016 a dvoudenní v roce 2017, 2018, 2019).

Setkání pracovníků různých odborností dá prostor k předání informací formou přednášek a workshopů o prevenci, testování a léčbě infekce HIV. Věříme, že tato odborná akce bude přínosem při řešení současné epidemiologické situace ve výskytu infekce HIV v ČR.

Akce má ambice navázat na dřívější úspěšná setkání odborníků v Poděbradech „AIDS, drogy a my“, samozřejmě v podmínkách a tématech poplatných roku 2020. Uspořádání mezioborové konference bylo také podporováno členy pracovní skupiny při přípravě nového Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS a bylo zařazeno jako samostatná aktivita.

Témata odborného programu:

Základní výzkum v oblasti HIV/AIDS v ČR a ve světě

Zkušenosti HIV center – kazuistiky zajímavých případů

Zkušenosti s PrEP

Novinky v ART / časná indikace ART, optimalizované a nové přístupy k ART (závěry CROI, IAS a dalších)

Zkušenosti s nestandardními režimy ART, intenzifikace a změna léčby. Injekční ART. Vývoj rezistence HIV k ART v ČR a ve světě. Nežádoucí účinky a komplikace vznikající v souvislosti s ART

Prevence a léčba oportunních infekcí. Změny imunity v průběhu HIV/AIDS. Očkování HIV+ osob

Non AIDS infekce / pohlavně přenosné nemoci / koinfekce VHB, VHC

Tumory (ne)asociované  s HIV

Péče o HIV pozitivní ženy a děti, léčba HIV v graviditě

Stárnutí HIV pozitivní populace

Kvalita života a psychosociální problematika spojená s HIV/AIDS

Zvyšování adherence a retence péče, možnosti kontroly

Zkušenosti a úkoly nevládních organizací v oblasti prevence HIV; projekty a granty

Drogová problematika a léčba závislosti u HIV+ i non-HIV osob

Sesterská sekce – všechna témata

Interaktivní diskuse k jednotlivým tématům

Sympozium se bude konat za účasti zahraničních odborníků - jména budou upřesněna

Informace k Sympoziu se budou průběžně doplňovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program (pdf)