9. Český kongres o HIV/AIDS s mezinárodní účastí

 

 

Základní informace (in English here)

Termín: 23. - 24. listopad 2023

Místo: Plzeň, Congress centre Primavera, http://www.primaverahotel.cz/kontaktni-informace

Organizátoři: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

                       Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň

                       Státní zdravotní ústav Praha

                       Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Finanční a účetní záležitosti:

EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o.

Nepomucká 1058/128

326 00 Plzeň

IČ 40523811

DIČ CZ40523811

Kontakt: JUDr. Petra Chalušová

Tel. 731 455 420

e-mail: chalusova@primaverahotel.cz

                    

Odpovědná osoba: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

Kontaktní osoby: Jarmila Šindelářová, tel. č. 377 402 263, sindelarova@fnplzen.cz

                               Marcela Prayerová, tel. č. 377 402 535, 702 253 124 prayerovam@fnplzen.cz

Aktivní účast na kongresu bude možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 6. 11. 2023 (24.00 hod.)

Pasivní účast - konečný termín přihlášek je 14. 11. 2023

Všeobecné informace

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň již 8 let organizuje v Plzni Český kongres o HIV/AIDS s mezinárodní účastí, dříve sympozium ke Světovému dni AIDS (jednodenní v letech 2014, 2015, 2016 a dvoudenní v roce 2017, 2018, 2019, 2021, 2022).

Setkání pracovníků různých odborností dá prostor k předání informací formou přednášek a workshopů o prevenci, testování a léčbě infekce HIV. Věříme, že tato odborná akce bude přínosem při řešení současné epidemiologické situace ve výskytu infekce HIV v ČR.

Akce má ambice navázat na dřívější úspěšná setkání odborníků v Poděbradech „AIDS, drogy a my“. Uspořádání mezioborové konference bylo také podporováno členy pracovní skupiny při přípravě nového Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS a bylo zařazeno jako samostatná aktivita.

Informace pro lékaře: Pro udělení kreditů je nově nutné znát své evidenční číslo lékaře a potvrdit jím svou účast na prezenční listině – číslo lze dohledat i na webu ČLK

Témata odborného programu:

Základní výzkum v oblasti HIV/AIDS v ČR a ve světě

Zkušenosti HIV center – kazuistiky zajímavých případů

Zkušenosti s PrEP

Novinky v ART / časná indikace ART, optimalizované a nové přístupy k ART (závěry CROI, IAS a dalších)

Zkušenosti s nestandardními režimy ART, intenzifikace a změna léčby. Injekční ART. Vývoj rezistence HIV k ART v ČR a ve světě. Nežádoucí účinky a komplikace vznikající v souvislosti s ART

Prevence a léčba oportunních infekcí. Změny imunity v průběhu HIV/AIDS. Očkování HIV+ osob

Non AIDS infekce / pohlavně přenosné nemoci / koinfekce VHB, VHC

Tumory (ne)asociované  s HIV

Péče o HIV pozitivní ženy a děti, léčba HIV v graviditě

Stárnutí HIV pozitivní populace

Kvalita života a psychosociální problematika spojená s HIV/AIDS

Zvyšování adherence a retence péče, možnosti kontroly

Zkušenosti a úkoly nevládních organizací v oblasti prevence HIV; projekty a granty

Drogová problematika a léčba závislosti u HIV+ i non-HIV osob

Dosavadní zkušenosti s péčí o pacienty s HIV v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.

Sesterská sekce – všechna témata

Interaktivní diskuse k jednotlivým tématům

Kongres se bude konat za účasti zahraničních odborníků - jména budou upřesněna

Informace ke kongresu se budou průběžně doplňovat.

Program- podrobný program se Vám otevře kiknutím na červený nápis

 PROGRAM 23. – 24. 11. 2023

 23. 11. 2023

 10:30 hodin               Slavnostní zahájení

 10:45 - 12:50 hodin    Odborný program

 12:50 - 13:40 hodin    Oběd 

13:40 – 16:00 hodin    Odborný program 

16:00  hodin                Coffe break 

18:45 hodin                 Zakončení programu prvního dne

Minisympozium firem Gilead, GSK a MSD pro lékaře HIV center 16:05 - 18:45 hodin

16:05 – 17:05 hodin firma Gilead

17:10 - 18:10 hodin firma GSK 

18:15 - 18:45 hodin firma MSD

 19:15 – 24:00 hodin  Diskuzní večer se společnou večeří 

Během celého večera bude probíhat odborná diskuze v kuloárech. 

24. 11. 2023 

08:30 – 10:10 hodin    Odborný program 

10:10 – 10:25 hodin    Coffe break

10:25 – 12:20 hodin    Odborný program 

12:20 - 12:35 hodin     Diskuze

12:40 hodin                 Zakončení kongresu

12:40 hodin                 Oběd

 

Registrační formulář zde

(Pro online odeslání formuláře je nutné otevřít formulář v MS Edge a mít nainstalovaný nějaký emailový klient - Outlook, Thunderbird apod. - v opačném případě nejprve PDF formulář uložte na svůj PC a po vyplnění odešlete např. webovým mailem na uvedené adresy)

 

Storno podmínky: Při stornu nebo částečném stornu objednaných služeb v rámci 9. Českého kongresu o HIV/AIDS s mezinárodní účastí, platí následující storno poplatky:

 30 dnů a více před termínem akce - storno bez poplatků

 29 - 15 dnů před termínem akce 50% ceny z nerealizované části akce

14 - 0 dnů před termínem akce, nepříjezd 100% ceny z nerealizované části akce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program (pdf)