Informace pro hospitalizované klienty na izolačním oddělení

 

 

 

Vážení klienti,

byli jste přijati na Isolační oddělení Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň (lůžka Isolace). O nezbytnosti hospitalizace, jejích důvodech a délce Vás informoval přijímající lékař. Další podrobnější informace dostanete na našem lůžkovém oddělení od ošetřujícího lékaře a sester. Přijímající sestra Vás naším oddělením provede, vše Vám podrobně vysvětlí a zodpoví Vaše případné další dotazy, týkající se hospitalizace a jejího průběhu. Jedním ze základních předpokladů Vaší úspěšné léčby je důležitá vzájemná spolupráce mezi Vámi, Vaší rodinou a námi zdravotníky.

Neostýchejte se proto kdykoli požádat o vysvětlení čehokoli, čemu nebudete během Vaší hospitalizace rozumět.

Budeme se snažit, aby pobyt na našem oddělení, byl pro Vás co nejpříjemnější a trval pouze nejkratší, nezbytně nutnou dobu. Toto oddělení disponuje celkem 6 pokoji. Z těchto 6 pokojů jsou čtyři dvoulůžkové a dva jednolůžkové. Všechny naše pokoje mají vlastní sociální zařízení.

Z hygienicko - epidemiologických důvodů platí na naší klinice jiný režim, než na ostatních pracovištích FN Plzeň. Proto Vás žádáme, abyste v případě pobytu na našem isolačním oddělení neopouštěli pokoj. Na naší klinice jsou hospitalizováni pacienti s různým spektrem infekčních nemocí a naším společným zájmem je předejít případné nákaze i jinou infekcí než tou, s jakou jste zde hospitalizováni. Berte prosím toto na vědomí a chraňte se před možnými komplikacemi. Rovněž Vás prosíme o dodržování základních hygienických návyků a mytí rukou po každém kontaktu s cizími předměty.

Informace o Vašem zdravotním stavu Vám sděluje ošetřující lékař každý den při ranní vizitě. Pokud bude ve formuláři FN/0644 Souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu uveden Váš rodinný příslušník, budou mu podány informace lékařem každý všední den v dopoledních hodinách telefonicky či osobně na příslušném oddělení, popř. i jindy dle předchozí individuální domluvy. O svátcích či víkendech jsou informace sdělovány individuálně, vždy po předchozí domluvě s lékařem.

Návštěvy na oddělení se řídí Vnitřním řádem FN Plzeň a Provozním řádem Kliniky infekčních nemocní a cestovní medicíny.

Doporučovaná návštěvní doba pacientů je ve všední dny 15:00 – 17:00 hodin, v sobotu, neděli a o svátcích 14:00 – 16:00 hodin.

Rozhodnutí o povolení či zákazu návštěv je v kompetenci ošetřujícího lékaře. Pokud nejsou návštěvy dočasně povoleny, vždy je to z důvodu prevence šíření infekčního onemocnění a hned jak tato situace pomine, budou návštěvy opět povoleny.

U dětí hospitalizovaných v doprovodu matky (otce, babičky…), nejsou návštěvy ostatních členů rodiny z epidemiologického hlediska doporučeny a povolují se pouze po domluvě s ošetřujícím lékařem.

Z epidemiologického hlediska není doporučována návštěva dětem mladším 10 let věku!

Vynasnažíme se, aby došlo k Vašemu brzkému uzdravení a k navrácení do běžného života,

kolektiv zaměstnanců Isolačního oddělení INF FN Plzeň.

další informace

kontakty na pracoviště